4.11

Her trenger du to figurer, en for a og en for b.

a) Hvis du tar utgangspunkt i arbeid-energi-setningen, finner du at arbeidet som utføres for å akselerere sykkelen, må være lik endringen i kinetisk energi (tyngdekraften og normalkraften ikke utfører noe arbeid). Og endringen i kinetisk energi, finner du jo ved hjelp av formelen for kinetisk energi. Se eksempel 4.10.
Når du nå har funnet arbeidet og samtidig vet lengden fra opplysningene, ser du at du kan bruke arbeidsdefinisjonen for å finne skyvekraften som akselererer sykkelen opp i fart.

b) Framgangsmåten er den samme som i a, den eneste forskjellen er at kraften har motsatt retning av bevegelsen slik at arbeidet blir negativt.