4.10

a) Tegn figur som viser fjæra med likevektspunkt og med forlengelser markert, og følg framgangsmåten i Eksempel 4.8 b.

b) Bruk formelen for potensiell energi i en elastisk fjær (rett over eksempel 4.8), løs med hensyn på x, sett inn opplysningene og regn ut.