4.08

Bruk Potensiell energi-formelen for tyngdefeltet på side 104 (Forkurs-boka) eller side 106 (Grunnleggende fysikk). Løs med hensyn på høyde og sett inn. Husk å gjøre om den oppgitte energien fra kWh til joule.

Merk at vi regner opplysningen om 1 kWh som eksakt med hensyn på antall siffre i utregningen.