4.07

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste.

a) Bruk arbeidsdefinisjonen. Pass på fortegn siden kreftene virker hver sin veg.

b) Legg samme de to svarene fra a. OBS: Fortegn.

c) Når du har funnet akselerasjonen, bruker du bevegelseslikning 4 for å finne farten. Husk at startfarten er 0.

d) Siden du har farten fra c, kan du sette rett inn i formelen for kinetisk energi.
Får du samme svar som i b? Se definisjonen på kinetisk energi (ikke formelen) helt først i delkapittel 4.2.