4.05

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste.

a) Her kan du bruke formelen for kinetisk energi direkte for å beregne svaret.

b) Her kan du bruke definisjonen av kinetisk energi for å finne svaret, siden du allerede har beregnet den kinetiske energien i a).