4.03

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren eller i en liste.

a) I tillegg til tyngdekraften må det virke en kraft fra underlaget som består av en friksjonskraft og en normalkraft.

b) Bruk arbeidsdefinisjonen. Pass på å få riktig vinkel.

c) Bruk arbeidsdefinisjonen. Pass på å få riktig vinkel.