3.17

Det er særlig vinkelen som sensoren settes inn i øret med, som påvirker resultatet. Varierer du vinkelen, ser du enda større forskjeller i temperatur.
Mange sykehus har sluttet å bruke slike termometre på grunn av de store feilene det kan bli i måleresultatene.