3.16

Å måle lengder er ikke så vanskelig, men å finne ut hva en skal måle kan være mer utfordrende. Er rommet like langt og like bredt over alt? Og hva med volumet – skal dør- og vindusåpninger regnes med? Skal volumet av ventilasjonsventiler eller annet som stikker ut fra tak og vegger trekkes fra? Eller skal slike ting bare inngå i usikkerheten i målingen av lengder, bredder og høyder.