3.14

a) Utfør målingene. Usikkerheten i målingen er avlesningsusikkerheten når du leser av linjalen.
Hvor nøye klarer du å bestemme lengdene?

b) Beregn først relativ usikkerhet for lengdene fra a. Bruk så regelen for usikkerhet for produkt og kvotient som er gitt rett før eksempel 3.4 i delkapittlet om Usikkerhet i sammensatte størrelser 
Husk at 2-tallet i formelen for trekantareal ikke har usikkerhet, det er eksakt.