3.11

a, b og c)
Beregn først den relative usikkerheten for hver av størrelsene. Bruk så regelen for usikkerhet i produkt og kvotient er gitt på side 86. Se også eksempel 3.4.

I oppgave c må den relative usikkerheten i b tas med to ganger siden b er kvadrert i størrelsen du skal beregne: X = a · b · b

d) Siden usikkerhetene i svaret er summen av de relative usikkerhetene i størrelsene som inngår, er det de størrelsene som har den største relative usikkerheten det er viktigst at vi måler nøyaktigere.

Men pass på i c, spiller det stor rolle hvilken av dem man måler nøyaktigere?