3.07

a) En badevekt har en usikkerhet på 1–2 kg. Det kaller vi instrumentusikkerhet.

b) Selv uten klær varierer koppens masse fordi vi spiser, drikker, svetter og går på do. Ca. 1–2 kg?

c) Begge forholdene i a og b bidrar til usikkerheten når kroppsmassen måles. Når vi har usikkerhet av forskjellige typer knyttet til en måling, legger vi dem sammen. I dette tilfellet kan en grei verdi for usikkerheten være 3 kg.