3.05

Se eksempel 3.1, men merk at det spørres etter absolutt usikkerhet, ikke relativ usikkerhet.

Vi bruker halvparten av største avvik som usikkerhet når det er mer enn ti observasjoner.

Usikkerhet oppgis bare med ett siffer. Svaret oppgis med så mange desimaler at usikkerheten ligger i siste siffer.

Husk at de oppgitte tidene er for 10 hele svingninger. Tiden for én svingning er altså en tiendedel.