3.03

Likning 1 er definisjonen på gjennomsnittsfart. Likning 4 er en matematisk formel som er utledet fra akselerasjonsdefinisjonen og betingelsen at akselerasjonen er konstant. Likning 2, 3 og 5 er matematiske modeller som beskriver sammenhenger i naturen.