2.27

Dette er en liten nøtt. Her må du først regne ut hvor langt bilen beveger seg (med konstant fart) før sjåføren begynner å bremse. Deretter må du beregne akselerasjonen under oppbremsingen ved hjelp av Newtons 2. lov. Da kan du bruke bevegelseslikninger til å beregne bremselengden. Sammen med den første lengden du beregnet, har du nå hele stopplengden.