2.25

a) Tegn figur som viser kreftene på klossen. Bruk Newtons 1. lov på kreftene i horisontal retning for å finner R.

b) Her må du først finne normalkraften N ved hjelp av Newtons 1. lov på kreftene som virker i vertikal retning. Bruk deretter sammenhengen mellom friksjonskraft og normalkraft under eksempel 2.15 for å finne friksjonstallet.