2.22

a) Bruk Hookes lov i delkapittelet om Fjærkraft for å finne kraften vi må presse med for å presse fjæra inn 10 cm.

b) I det vi slipper fjæra, er det den samme kraften som i a som virker på kula. Bruk Newtons 2. lov for å bestemme kulas akselerasjon.

c) Etter som fjæra strekker seg ut, vi kraften på kula avta. Da vil også akselerasjonen avta (ifølge Newtons 2. lov). Altså er ikke akselerasjonen til kula konstant. Da kan vi ikke bruke bevegelseslikningene siden de bare gjelder for konstant akselerasjon.