2.21

a) Tegn figur som viser fjæra og kraften som virker på den.
Tegn også inn likevektspunktet til fjæra og marker forlengelsen som er oppgitt.
Bruk så Hookes lov i delkapittelet om Fjærkraft til å finne fjærstivheten.

b) Igjen bruker du Hookes lov, der fjærstivheten er kjent fra spørsmål a.