2.09

Her er tegning med krefter svært viktig! Bruk Newtons 1. og 3. lov. For hver kraft skriver du hva den virker fra og virker på. Vær nøye med å forklare hvilken av dem du bruker for hvert steg du tar, og hvordan du tenker. Tegn motkreftene med en annen farge.
Denne oppgaven kan du gjerne bruke mye tid på å arbeide med. Når du forstår løsningen av den, har du forstått det du trenger om oppgaveløsning med Newtons 1. og 3. lov.