2.07

a) Beregn tyngdekraften G ved hjelp av G = mg.

b) Når du kjenner tyngdekraften på et legeme, kan du beregne massen (når du vet at du befinner deg på jorda). Du bruker G = mg og løser med hensyn på m.

c) Løses ved å bruke G = mg, men husk at gravitasjonens feltstyrke på månens overflate er gmåne = 1,6 N/kg.