1.26

Samme framgangsmåte som for 1.25 for alle tre spørsmålene. Pass på at fortegnene på opplysningene er riktig i forhold til retningen du valgte som positiv. Merk at farten i det høyeste punktet er gitt indirekte, den er lik ... ?