1.25

For bevegelse med konstant akselerasjon, har du et sett av bevegelseslikninger til disposisjon. Ved hjelp av de fire bevegelseslikningene

v=v0+at

s=v0t+12at2

s=12v0+vt

2as=v2-v02

kan du løse alle oppgaver med konstant akselerasjon.

Når du skal løse en oppgave med konstant akselerasjon, velger du den bevegelseslikningen som passer til de opplysningene du har, slik at du bare får størrelsen oppgaven spør etter som ukjent.

Tegn figur, og velg positiv retning. Skriv gjerne ned opplysningene, og pass på at verdiene får riktig fortegn i forhold til den positive retningen du valgte.

Så skal du velge bevegelseslikning. I dette tilfellet kjenner du v0 (hvorfor må v0 være lik 0?), v og a. Hvilken bevegelseslikning passer da?
Løs med hensyn på s, sett inn i uttrykket og regn ut.