1.19

a) Den første delen av turen øker toget farten, og deretter avtar farten til toget stanser. Litt etter ...

b) Akselerasjonen til toget er konstant når grafen er lineær. Det vil si i tidsintervallet [0, 40 s] og ...