1.11

Begynn med å tegne grafen til bevegelsen med konstant fart lik 4,0 m/s. I st-diagrammet blir jo det en rett linje med stigningstall 4,0 m/s. Hvis bevegelsen for eksempel starter i s = 0 når t = 2 s, vil sluttpunktet bli s = 12 m tre sekunder seinere. Hvorfor?

Når bevegelsen ikke har konstant fart, er ikke grafen en rett linje. Hvis du også for denne bevegelsen velger å starte med s = 0 når t = 2 s, hvor skal du da havne når t = 5 s når gjennomsnittsfarten fortsatt er 4,0 m/s?