1.09

a) Farten ved et bestemt tidspunkt er lik stigningstallet til tangenten til posisjonsgrafen i punktet. Punktene A, B og C ligger på hver sin lineære del av grafen, og du kan dermed beregne stigningstallet til de rette linjestykkene.

b) Farten er konstant når posisjonsgrafen er lineær, altså i tidsintervallene …