1.03

a) Enheten kilometer per time kan vi skrive slik

km/h = 1000 m / (60 · 60 s) = 1000 m / 3600 s = 1 / 3,6 m/s

eller sagt på en annen måte:

m/s = 3,6 km/h

b) Tenk deg et basseng med vann som dekker stadions grunnflate og har høyden 2,250 meter.