1.01

Enheter for lengde, masse og tid har alltid vært viktig for handel og teknologi. Derfor finnes det svært mange, nye og gamle: meter, tonn, fot, år, lysår, millimeter, pund, sekel, mil, mile, sjømil, generasjon, osv, osv. Sett opp en liste med enheter for hver av de tre størrelsene.