5.402 Kraft ganger tid = endring av bevegelsesmengde

Når en kraft påvirker et legeme over en viss tid, endres bevegelsen til legemet.
Kjør simuleringen og finn ut hvilken av de fire foreslåtte endringene i bevegelsen som er den riktige.
(Impulse er det engelske navnet på størrelsen 'kraft ganger tid'. På norsk kaller vi størrelsen for impuls.)

Nettressurser