5.401 Bevaringsloven for bevegelsesmengde

Velg simuleringen med kanonen (øverst). Her kan du variere Shot Momentum (bevegelsesmengde) og Target Mass (masse). Husk at hver gang du fyrer av en kule blir den liggende i vogna – vognmassen øker altså for hvert skudd.

Oppgave
a) Hvilken masse har kanonkula? Fyr av ett eller flere skudd (du kan gjerne variere bevegelsesmengde og masse) og gjør beregninger som viser massen til hver kule.  

b) Sett massen til 50. Hvor stor bevegelsesmengde må du gi kanonkula for at felleslegemet skal stå i ro etter kollisjonen?
Prøv deg fram med skudd først. Vis også hvordan du kan beregne svaret når du kjenner kulemassen fra a (svaret i a er 10).

c) Sett bevegelsesmengden til 100 og massen til 50. Hvor mange skudd må du skyte for å stanse vogna (fart nøyaktig lik 0)? Kontroller svaret ditt ved å avfyre skudd.

Nettressurser