4.405 Energibevaring

Simuleringen viser en sammenpresset elastisk fjær som blir løst ut, og som setter en kloss i bevegelse oppover et skråplan. (Simuleringen stopper før klossen begynner å gli nedover igjen.)

Oppgave

  1. Simuleringen viser også kreftene som virker på klossen fra starten av og oppover skråplanet.
    Tegn av dette kraftdiagrammet og forklar hvilke krefter det viser.
  2. Hva viser de fire søylene i søylediagrammet til høyre?
    Kjør simuleringen, og forklar hva variasjonene i søylediagrammet viser.
  3. Hvordan viser søylene at det ikke er noen form for friksjon inne i bildet her?

Nettressurser