4.404 Energibevaring for elastisk pendel

Simuleringen viser en elastisk pendel som svinger fram og tilbake om et likevektspunkt Kjør simuleringen og observer legemets fart og søylediagrammene for pendelens potensielle energi (U), kinetisk energi (K) og total mekanisk energi (T).

Oppgave

  1. Hvorfor er T-søylen uforandret hele tiden?
  2. Forklar hvorfor K- og U-søylene varierer slik de gjør.
  3. Hvor i bevegelsen er farten størst? Hvordan ser K- og U-søylene ut da?

Nettressurser