4.403 Elastisk fjær: Krefter og arbeid

Simuleringen viser krefter og arbeid når en elastisk fjær som er sammenpresset blir forlenget. Simuleringen viser kraften som fjæra påvirker et legeme med, og arbeidet som fjærkrafta gjør på legemet.

Vi antar at simuleringen bruker enhetene m, N og J.

Oppgave

  1. Kjør simuleringen noen ganger og gjør deg kjent med den.
  2. Grafen i midten er en Fx-graf. Forklar at grafen illustrerer Hookes lov og bestem fjærstivheten.
  3. Forklar formen på den nederste grafen.
  4. Regn ut arbeidet som fjærkraften gjør når fjæra blir strukket fra den mest sammenpressede posisjonen til nullposisjonen.
    Sammenlikn svaret med det den nederste grafen viser.

Nettressurser