1.404 Ku på rulleskøyter

Simuleringen viser en ku på rulleskøyter. Du kan selv velge startposisjon, startfart og akselerasjon. Enheter er s, m, m/s og m/s2. La kua starte i posisjonen 0 med farten 5 m/s og akselerasjonen 2 m/s2. Kjør simuleringen.

Oppgave
a) Forklar hva som vil skje med hver av de to grafene om du endrer startposisjonen til 3 m (fart og akselerasjon uendret). Kjør så simuleringen og se om du har rett.

b) Forklar hva som vil skje med hver av de to grafene om du endrer farten til 2 m/s (posisjon og akselerasjon uendret). Kjør så simuleringen og se om du har rett.

c) Forklar hva som vil skje med hver av de to grafene om du endrer akselerasjonen til 4 m/s2 (posisjon og fart uendret). Kjør så simuleringen og se om du har rett.

d) Forklar hva som vil skje med hver av de to grafene om du endrer akselerasjonen til –4 m/s2 (posisjon og fart uendret). Kjør så simuleringen og se om du har rett.

Nettressurser