1.402 Posisjons- og fartsgrafer

Simuleringen beksriver et bilkappløp. Velg knappen Both –x and v og kjør simuleringen med Play.

Oppgave
a) Bestem startposisjon, startfart og akselerasjon for den røde bilen og for den svarte bilen.

b) Skriv en kort forklaring på hva som skjer med bilene i de to punktene der de to posisjonsgrafene krysser hverandre og i det punktet der fartsgrafene krysser hverandre.

Nettressurser