Tips til kapittelet

Anbefalinger

Den spesielle relativitetsteorien er en av fysikkens mest fascinerende teorier, og den vekker interesse langt utover fysikkens grenser. Filosofer diskuterer fortsatt konsekvensene av teorien for vår forståelse av tid og rom og på kafeer kan samtaleemnet være tidsreiser i verdensrommet. Etter at du har lært om relativitetsteorien i dette kapittelet, har du mye å bidra med i slike diskusjoner.

Vi anbefaler at du lærer Einsteins 2 postulater utenat, fordi de er grunnlaget for hele teorien.

Vi hører ofte utsagnet «Alt er relativt», med henvisning til relativitetsteorien. Legg merke til at grunnlaget for relativitetsteorien er at lysfarten ikke er relativ, men konstant. I den newtonske fysikk er tiden absolutt, i relativitetsteorien er tiden relativ.

Det er viktig å regne eksemplene, løse oppgaver både i læreboka og i studieboka (oppgavesamlingen), men det er minst like viktig å skrive og snakke om teorien og om de konsekvensene den har for vår forståelse av tid, bevegelsesmengde og energi.