Tips til kapittelet

Anbefalinger

I dette kapittelet skal du gå dypere inn i induksjonsfenomenet (se kapittel 1: Ideen bak vårt elektriske samfunn. Induksjon av Fysikk 2 for vg3). Det er induksjonsfenomenet som ligger til grunn for virkemåten til generatoren i energiverk og det viktige teknologiske apparatet transformatoren. For å forstå disse virkemåtene, og få til øvingsoppgavene i dette kapittelet, er det ganske avgjørende at du får god innsikt i hovedtemaet i dette kapittelet, Faradays induksjonslov. På vei til å formulere denne berømte loven måtte Faraday «finne opp» en helt ny fysisk størrelse og begrep, magnetisk fluks. Du gjør lurt i å legge mye arbeid i å studere sidene der vi forklarer egenskapene til denne nye størrelsen. (I Fysikk 2 for vg3 er det sidene 222–224, i Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole er det sidene 710–712.)

Hva som skaper indusert spenning og indusert strøm har du antakelig liten erfaring med fra tidligere. Vi anbefaler deg derfor at du her på nettsidene tar deg god tid til å gå gjennom lærebokhenvisningene og nettoppgavene, se menyen nedenfor.
 
Også i dette kapittelet må vi komme med anbefalingene om at du arbeider deg nøye gjennom de ferdigregnede eksemplene, og at du bruker god tid på oppgaveregning.
 
Kanskje spesielt for dette kapitlet, men også fordi du nå du nærmer deg slutten av fysikk-kurset, minner vi deg på noe viktig vi skrev i starten på kurset:
 
Ikke vær redd for å spørre læreren eller medelever om ting du lurer på i teksten du leser, eller når du arbeider med oppgaver. Ingen spørsmål er «dumme». Husk at du går på Fysikk 2-kurset fordi du ikke kan dette stoffet fra før. Det er ofte lurt å skrive ned spørsmålene dine, særlig når du sitter aleine. På skolen dagen etter kan du ha glemt det du ville spørre om. Står du fast i en oppgave, er det som regel også svært lurt å formulere skriftlig nøyaktig hvor i oppgaven du har kjørt deg fast. Det rydder ofte opp i ditt eget hode, og det blir lettere for læreren å være til hjelp.