Lord Cavendish

I 1789 ble den britiske fysikeren Cavendish den første til å kontrollere gravitasjonsloven for små legemer. Dermed ble han også i stand til å bestemme gravitasjonskonstanten med ganske stor nøyaktighet, se grunnboka. I menyen til høyre finner du mer om forsøket til Cavendish.