Jordmagnetisme, magnetiske flasker, nordlys og mye mer

Jordas magnetiske felt

Viste du at polene vandrer – eller at nordpolen kan bli sørpol? I pdf-filen i menyen til høyre finner du mer stoff om jordas magnetiske felt, om hvordan det oppstår og om hvordan det har endret seg over tid. Du finner også flere lenker.

Permanentmagneter og ferromagnetiske stoffer

I pdf-filen i menyen til høyre kan du lese mer om permanentmagneter og ferromagnetiske stoffer.

Magnetiske flasker og van Allen-belter

I pdf-filen i menyen til høyre kan du lese om hvordan magnetiske felt kan brukes til å oppbevare et stoff som er i plasmatilstanden og om strålingsbelter i jordas magnetiske felt – van Allan-belter.

Mer om nordlys

I pdf-filen i menyen til høyre kan du lese mer om nordlys.

Utledning av F = IlB

I pdf-filen i menyen til høyre vises at uttrykket for magnetkraften på en strømførende rett leder kan utledes av uttrykket for kraften på en ladd partikkel i fart.

Dreiespoleinstrumenter

I pdf-filen i menyen til høyre kan du lese om hvordan den magnetiske kraften på en strømførende leder blir brukt i dreispoleinstrumenter. De «gammeldagse» analoge amperemetre og voltmetre (med viser) er slike instru­menter.

Høyttaler

I pdf-filen i menyen til høyre kan du lese om hvordan den magnetiske kraften på strømførende ledere blir brukt i høyttalere.

Superledere, magnetfelt og planeter

Pavlo redder verden fra grilldøden: En podcast fra NRK - EKKO på P2. Publisert 9. mars 2015.

Nettressurser