Biografier og historie

Nedenfor finner du biografier om personer som har bidratt til å oppdage og utforske elektrisitet og magnetisme:

  • Hans Christian Ørsted var en dansk fysiker som oppdaget at en elektrisk strøm lager et magnetisk felt.
  • André Marie Ampère har gitt navnet sitt til SI-enheten for elektrisk strøm
  • Christopher Hansteen vant verdensry for sitt banebrytende arbeid innen jordmagnetismen
  • Hendrik A. Lorentzvant Nobelprisen i 1902 for sin teori om elektronet
  • Kristian Olaf Bernhard Birkeland studerte og fremsatte en teori om nordlyset
  • Nikola Tesla var en oppfinner som blant annet urviklet elektromotorer