Magnetismens periodiske system

På side 193–194 i læreboka gir vi en kort introduksjon til ulike stoffers magnetiske egenskaper. Simuleringen i lenken nedenfor gir en oversikt over magnetiske egenskaper til de ulike stoffene og viser hvordan de magnetiske egenskapene endrer seg meg temperatur. I simuleringen er det lenket til en video som forklarer litt av fysikken som ligger bak fenomenet magnetisme.

Nettressurser