Tips til kapittelet

Anbefalinger

Magnetiske felt er det siste av de tre kapitlene om forskjellige typer kraftfelt. I gravitasjonsfeltet kunne vi definere feltstyrke som forholdet mellom gravitasjons­­kraft og masse. På tilsvarende måte kunne vi i et elektrisk felt definere elektrisk feltstyrke som forholdet mellom elektrisk kraft og ladning. Det viser seg at det ikke fins noen «magnetisk ladning». Men vi skal se at vi kan definere magnetisk feltstyrke ved hjelp av kraft og ladning med fart.

Du bør bruke en god del tid på å studere hvordan magnetiske felt fra permanentmagneter og elektromagneter blir beskrevet ved hjelp av feltlinjer. Tren deg også godt i høyrehåndreglene for å finne retningen til et magnetfelt.

Kapittelet handler også om krefter på ladninger i bevegelse og på strømførende ledninger. Her får du bruk for mye av det du lærte i mekanikk, og det er viktig at du bruker tid på oppgaveregning.