Tips til kapittelet

Anbefalinger

I det forrige kapittelet ble feltbegrepet introdusert. Vi definerte gravitasjonsfeltet som forholdet mellom gravitasjonskraften på et legeme og legemets masse. I dette kapittelet blir det elektriske feltet definert som forholdet mellom den elektriske kraften på et legeme og legemets ladning.

Det er viktig at du lærer reglene for å finne retningen av den elektriske kraften på en ladd partikkel og feltstyrken i et punkt. Vi vil anbefale at du alltid lager en enkel figur, når du løser oppgaver. Det blir da lettere å bestemme retningen på kraft, felt og andre vektorstørrelser. «Øvelse gjør mester», gjelder også her, og med øvelse menes å lese teksten i læreboka, regne alle eksemplene og i tillegg gjøre så mange oppgaver som mulig. Hvis du gjør oppgavene vi har løsningsforslag til, bør du prøve først selv (kanskje flere ganger) før du ser på «fasiten».