Side 717 Utledning av ems = vBl ved hjelp av Fm = qvB

Sammenhengen ε = vBl kan vi bruke når vi skal finne emsen i ganske enkle situasjoner, der en rett leder beveger seg vinkelrett på det magnetiske feltet med konstant fart. I eksempelet på side 715, brukte vi Faradays induksjonslov til å utlede sammenhengen. I pdf-filen til høyre viser vi, som fordypningsstoff, hvordan vi kommer fram til ε = vBl ved hjelp av kraftloven og definisjonene på arbeid og spenning.