Side 698 Simuleringer med likestrømsmotor

Likestrømsmotor

Med denne animasjonen kan du studere hvordan en elektromotor som drives med likestrøm virker. Det er den type motorer som for eksempel finnes i batteridrevet leketøy, eller startmotoren i bilen.