Side 543 Oversikt over spektrene til grunnstoffene

Åpne adressen nedenfor og gå nedover siden til du ser et fargespekter, og ”Pick an element…”
Velg ut tre grunnstoffer, pass på å få med både en gass og et metall, og se på de ulike spektrene.

Nettressurser