23.208 Bevegelse av ladd partikkel i to magnetiske felt

Med denne animasjonen kan du studere bevegelsen av en ladd partikkel i to magnetiske felt.

Trykk «Applet Meny», velg «Electricity», velg «Charge in a Magnetic Field».

Oppgave
a)  
Øv deg på å holde partikkelen innenfor det nederste feltet. Finn ut hvordan banen påvirkes av endringer i
  • feltstyrke
  • masse
  • ladning
b)  Still begge feltene inn på samme feltstyrke, for eksempel 2 units. Klarer du nå å stille inn feltstyrke, masse og ladning slik at partikkelen treffer
  • venstre vegg i boksen
  • høyre vegg i boksen
  • toppen av boksen
c)  Still inn forskjellig feltstyrke i de to halvdelene av boksen og lek deg med å lage forskjellige sammensatte partikkelbaner.

 

Nettressurser