22.202 Krefter mellom ladninger II

I denne animasjonen kan du plassere «elektroner» rundt et «proton» og se hva som skjer.

Oppgave

a) Hva skjer med kraftpila når elektronet nærmer seg protonet?

b) Hvorfor er elektronets bevegelse langsommere i starten jo lenger unna protonet du plasserer det?

c) Kan du få elektronet til å gå i bane om protonet? (Da må du gi det startfart med musa.)

Nettressurser