19.204 Fusjonsprosesser på sola

Her kan du simulere fusjonsprosesser i solas sentrale del. Se omtalen på side 592 i læreboka.

Oppgave
a) Trykk først på Init og på Show data. Trykk deretter på knappen Add hydrogen en god del ganger til hydrogentallet er ca. 300. Hvorfor gjør vi det? 
Hvorfor faller hydrogentallet? Hva er det som øker?

b) Følg godt med på skjermen og identifiser dannelser av H-2, He-3 og He-4.

c) Kjør prosessen ovenfor om igjen, men nå med en temperatur på om lag 15 000 000 grader. Hvordan endrer hydrogentallet seg nå – raskere eller langsommere? Hvorfor?

Nettressurser