18.213 Laserpistol

Kjør gjerne simuleringen flere ganger, og prøv ut de ulike interaktive knappene simuleringen tilbyr. Les tekstene som følger med simuleringen.

Øverst i hver simulering står det en lenke til SimReal. Se foreløpig bort fra denne.