18.208 Røntgenbilde

Den første lenken er en animert film om hvordan røntgenbilder blir til.

I den andre lenken kan du gjennomlyse en hånd med røntgenstråler.

Oppgave
Forklar hvordan de  mørke og lyse strukturene i røntgenbildet oppstår.

Nettressurser