16.207 Interferens med vannbølger (java)

Filmsnutten viser interferens mellom bølger fra to dupper i vann.

Oppgave
Hvor mange linjer med maksimal forsterkning kan du telle i interferensmønsteret?

Nettressurser